Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku (ustawowe i testamentowe)
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku