Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty (w tym podwyższenie, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • władza rodzicielska (w tym ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • ustalenie miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • mediacja w sprawach rodzinnych