Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo gospodarcze

  • przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym
  • negocjowanie umów
  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
  • mediacja w sprawach gospodarczych
  • reprezentowanie Klientów przed Sądami w sprawach gospodarczych