Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo pracy

 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • wynagrodzenia za pracę
 • mobbing
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odprawy pieniężne
 • zwolnienia grupowe
 • wypadki przy pracy
 • mediacja w sprawach pracowniczych