Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo pracy

Prawo karne

Prawo gospodarcze

Upadłość konsumencka

Mediacje

Jaki typ usług świadczy kancelaria?

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują stałą obsługę prawną, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (w tym m.in. wniosków, pozwów, środków zaskarżenia), opracowywanie i opiniowanie projektów umów oraz reprezentację przed sądami, organami ścigania i urzędami.

W każdym przypadku zapewniam osobisty kontakt z Klientem, rozmowę, wszechstronną analizę sprawy, a następnie proponuję najkorzystniejszy sposób rozwiązania problemu prawnego. Moim celem jest świadczenie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii.

W przypadku pytań, zachęcam do skorzystania z kontaktu.

Telefon

574-689-290