Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

O mnie

Jestem radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem także studia podyplomowe z zakresu „Prawa Ochrony Konsumentów” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym.

Jestem również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach.