Telefon

574-689-290
Przemysław Radzikowski

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych (m.in. umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu)
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. w związku z wypadkiem komunikacyjnym, szkody na osobie i mieniu)
 • ochrona własności i posiadania
 • zasiedzenie nieruchomości
 • ustanowienie i zniesienie służebności (w tym służebności drogi koniecznej)
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • eksmisja
 • naruszenie posiadania
 • egzekucja należności
 • mediacja w sprawach cywilnych